Преки чуждестранни инвестиции в българската икономика


Инвестициите са важен и определящ фактор за постигнатия висок и устойчив икономически растеж в България и за интензивното развитие на националната икономика. Настъпилите структурни промени в икономиката на страната в последните години и утвърждаването....
 

Недвижимият имот като инвестиция


Инвестицията е вложение на средства с цел получаване на определена възвращаемост, покриваща основната сума и очакваната печалба. През последните няколко години пазарът на недвижими имоти в България...
 

Кооперативно дело. Нормативна уредба


Според някои автори, ангажирани с темата, за обяснение на кооперативното дело следва да бъде приложен интернаучен подход, който разглежда отделните теории, насочени към кооперативното дело...
 

Сделки със земя


Земеделската земя не е губеща инвестиция въпреки кризата. Нейната цена остана относително неуязвима от рецесията не само в България, но и в Европа, показват данните от пазара на земя...
 

Инвестиционно банкиране


Инвестиционната среда в България драматично се променя след световната финансова криза. Това може лесно да се види на графиките, които сме приложили...
 

Проектиране и изграждане на инвестиционни обекти


Проектиране и изграждане на инвестиционни обекти "ПИИО"...
 

Начини за стимулиране на инвестиционната активност в България


Една икономика на дадена страна не може да функционира нормално без чуждестранни инвестиции, които да спомогнат за вливане на капитали, ресурси, производствени мощности и ноу-хау в страната, където се инвестира. Основни форми и методи...
 

Същност на инвестиционния процес


Инвестиционният процес е процес на натурално производство предимно на дълготрайни активи. Изразява се в изграждане на нови или усъвършенстване на съществуващите такива....
 

Инвестиционен климат на Югоизточен район за планирене


Югоизточният район за планиране (ЮИРП) включва областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол, а административният му център е Бургас...
 

"Стратегия за подобряване и развитие на водоснабдяването и канализацията в област Пловдив"


Развитието на Република България през последните 10 години е ориентирано изцяло към създаване на пазарни условия в различните отрасли на икономиката. Секторът водоснабдяване и канализация има изключително важно значение не ...

Качи курсова работа и спечели
 

Сподели своите Курсови работи по Инвестиционен мениджмънт с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Инвестиционен мениджмънт
Курсови работи
Ограничаване на резултатите

По Предназначение